อนุทิน 71026 - เสี่ยวิทย์

ไปดูสวนปาล์มน้ำมัน   ที่เจาะต้นให้ปุ๋ยทางลำต้น

สวนอยู่ที่หมู่ 1 ต.กะเปา  ได้ข้อมูลเบื้องต้น....ว่า

ปาล์มที่ให้ปุ๋ยโดยเจาะลำต้น  ทะลายปาล์มน้ำมัน

โต มีน้ำหนักมาก   ทางใบจากที่ชี้ขึ้น จะแผ่ออก

อย่างเห็นได้ชัด ใบสีเข้มขึ้น  (จากการสัมภาษณ์

และการสังเกตุในสวน เทียบกับต้นที่ไม่เจาะ)

เขียน 23 Oct 2010 @ 20:48 ()


ความเห็น (0)