อนุทิน #70948

วันนี้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้รับความรู้จากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานครูบรรณารักษ์ต่อไป

เขียน:

ความเห็น (0)