อนุทิน 70948 - นาง นาถธิดา ปัญญาคม

  ติดต่อ

วันนี้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้รับความรู้จากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานครูบรรณารักษ์ต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)