อนุทิน 70948 - นาง นาถธิดา ปัญญาคม

วันนี้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้รับความรู้จากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานครูบรรณารักษ์ต่อไป

เขียน 22 Oct 2010 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)