อนุทิน 70926 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ทำแบบประเมินผู้เข้าร่วมอบรม CSR  - ROZA  เเละเห็นคำตอบที่ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนเมื่อวานที่หนองคาย ทำให้เรียนรู้หลายๆประเด็น

  • แบบสอบถามมีปัญหา (การสื่อความหมาย,ความยากของคำถาม ฯลฯ)
  • ปัญหาของผู้ตอบเอง (การวิเคราะห์คำถาม,กระบวนการคิด,รูปแบบการนำเสนอความคิด)
สังเกตมีประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ที่ตอบคำถามสอดคล้องเเละมีกระบวนการคิดที่เห็นเป็นระบบภายในคำตอบ ปรากฏการณ์เล็กๆบอกถึงเงื่อนไขหลายๆประการ

เขียน 21 Oct 2010 @ 01:31 ()


ความเห็น (0)