อนุทิน 70918 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

เยี่ยมคนไข้แพ้ยา allopurinol  =  SJS case

เขียน 20 Oct 2010 @ 17:26 ()


ความเห็น (0)