อนุทิน 70910 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

@ เมื่อน้ำป่าหยาดผสมน้ำตาราษฎร์
ฟ้าเกรี้ยวกราดกระหน้ำซ้ำช้ำอกเอ๋ย
กระแสน้ำเีชี่ยวกรากยากคุ้นเคย
เพราะใครเลยทำลายป่าพาคร่ำครวญ...

                                    ดอกไผ่


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)