อนุทิน 70904 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๒๐๖ |

คำทับศัพท์ที่พาชาติวิบัติ

กรณีที่มีการโพสต์คำศัพท์ของคอมพิวเตอร์ในเว็บไซต์ต่างๆ และอ้างว่า เป็นคำศัพท์ที่ราชบัณฑิตบัญญัติขึ้น เช่น จิ๋วระทวย แปลมาจากคำว่า Microsoft, แท่งหฤหรรษ์ แปลจาก Joystick, พหุบัญชร แปลมาจาก Windows, จุดอิทธิฤทธิ์ แปลจาก PowerPoint, พหุอุบลจารึก แปลจาก Lotus Notes, ภัทร แปลจาก Excel, ปฐมพิศ แปลจาก Visual Basic, พหุภาระ แปลจาก Multitasking, แท่งภาระ แปลจาก Taskbar, สรรค์ใน แปลจาก Build และ ยืนเอกา แปลจาก Standalone เป็นต้น โดยมีการโพสต์ต์ที่มาคำว่า “จิ๋วระทวย” ว่า Microsoft นั้น Micro แปลว่า เล็ก จิ๋ว ส่วน soft นั้นแปลว่า อ่อนนุ่ม ดังนั้น จิ๋วระทวย หมายถึง Microsoft

เขียน 20 Oct 2010 @ 10:38 () แก้ไข 20 Oct 2010 @ 10:38, ()


ความเห็น (0)