อนุทิน 70855 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๑๘  ตุลาคม นัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับสารบบคดี กับ เลขานุการ อค.
  • รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
  • เข้าเรียนตามปกติ วันนี้ได้พูดเรื่อง Duty  Area
  • จัดทำโครงการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • คติ...อยากก้าวไกล อย่าลืมใส่ใจตนเอง...
  เขียน:  

ความเห็น (0)