อนุทิน 7082 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ช่วงเช้าเดินเอกสารเป็นหลัก ทำโน่นทำนี่เป็นรอง พึ่งได้เริ่มมาทำ git ของ HealthyThis.org ต่อนี่เอง

เขียน 22 May 2008 @ 15:13 ()


ความเห็น (0)