อนุทิน 70775 - เสี่ยวิทย์

  ติดต่อ

ฟังการรับฟังความคิดเห็น ในประเด็น

ลดอำนาจรัฐ  ขจัดความเหลื่อมล้ำ

จัดขึ้นโดยคณะกรรมการปฏิรูป

มีท่านอานันท์  ปัญญารชุน ร่่วมด้วย

มีตัวแทน จาก สมัชฌาป่าชุมชนภาพเหนือ

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน  เครือข่าย

สลัม 4 ภาพ  สมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาคใต้

แกนนำภาคตะวันออก  และเครือข่ายแผนชุมชน

ร่วมเสวนาปัญหานำเสนอของตน ถ่ายทอดที่

ทีวีไทย  ฟังแล้ว ได้รู้ข้อมูลความเดือดร้อน

และข้อจำกัดของต่างๆ  ทุกคนจึงอยากมีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง การมีส่วนร่วม

จึงน่าจะเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปประเทศ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)