อนุทิน 70775 - เสี่ยวิทย์

ฟังการรับฟังความคิดเห็น ในประเด็น

ลดอำนาจรัฐ  ขจัดความเหลื่อมล้ำ

จัดขึ้นโดยคณะกรรมการปฏิรูป

มีท่านอานันท์  ปัญญารชุน ร่่วมด้วย

มีตัวแทน จาก สมัชฌาป่าชุมชนภาพเหนือ

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน  เครือข่าย

สลัม 4 ภาพ  สมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาคใต้

แกนนำภาคตะวันออก  และเครือข่ายแผนชุมชน

ร่วมเสวนาปัญหานำเสนอของตน ถ่ายทอดที่

ทีวีไทย  ฟังแล้ว ได้รู้ข้อมูลความเดือดร้อน

และข้อจำกัดของต่างๆ  ทุกคนจึงอยากมีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง การมีส่วนร่วม

จึงน่าจะเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปประเทศ

เขียน 17 Oct 2010 @ 15:46 () แก้ไข 18 Oct 2010 @ 03:45, ()


ความเห็น (0)