อนุทิน 70754 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

ของฝากจาก E - Mail
นำธรรมะหลวงพ่อชา ที่เพื่อนส่งให้ มาฝากอีกครั้ง
๐ ธรรมแท้ ๆ ! เป็นกลาง ๆ .. ใคร ? ปล่อยวางได้..ก็.."สบาย"
๐ ธรรมแท้ ๆ ! ไม่มี..สู้!..ไม่มี..หนี! เพียงแต่..ดู-รู้-ตรง "ปัจจุบัน" นี้ แล้วก็..ปล่อยไป..เท่านั้นเอง!
๐ น้ำไม่ไหล! ขังไว้..ย่อม..เน่า ฉันใด! จิตที่..รู้เรื่องอะไร ? แล้วไม่ยอมปล่อย ย่อม "ทุกข์" ฉันนั้น.. 

 

เขียน 17 Oct 2010 @ 07:55 ()


ความเห็น (0)