อนุทิน 7074 - ทองหยอด

  ติดต่อ

สรุป refresh 22 พ.ค. 51

  • การทำงานเป็นทีม
  • การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน>สมรรถนะหลัก
  • พี่ ๆ เสนอให้หน่วยพิมพ์ "ให้ความรู้เรื่องการพิมพ์งานแก่ผู้ที่สนใจ" รูปแบบ dialog> ปฏิบัติ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)