อนุทิน 7074 - ทองหยอด

สรุป refresh 22 พ.ค. 51

  • การทำงานเป็นทีม
  • การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน>สมรรถนะหลัก
  • พี่ ๆ เสนอให้หน่วยพิมพ์ "ให้ความรู้เรื่องการพิมพ์งานแก่ผู้ที่สนใจ" รูปแบบ dialog> ปฏิบัติ
เขียน 22 May 2008 @ 14:35 () แก้ไข 22 May 2008 @ 14:47, ()


ความเห็น (0)