อนุทิน 70727 - ครูเก๋

ครูเก๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 ~  วิธีรักษาโรคเหนื่อยใจ ~  

สมเด็จองค์ปฐม ทรงมีพระเมตตาตรัสสอนไว้ ดังนี้

"ขณะใดที่จิตเหนื่อยใจ มีความอ่อนใจ ไร้กำลังต่อต้านกิเลส ขณะนั้นไม่สมควรใช้อารมณ์คิด ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกรณีสำคัญ จักช่วยให้หายเหนื่อยได้"

ที่มา :  ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม 7

   ~K_@_*~  

เขียน 16 Oct 2010 @ 14:48 ()


ความเห็น (0)