อนุทิน 70720 - คิม นพวรรณ

ติดตามข่าวของครูโรงเรียนป้อมพระจุล ฯ  ไม่น่าเชื่อ  ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายถึงเพียงนี้  .... สงสัยว่า "ความจริงคืออะไร"

เขียน 16 Oct 2010 @ 11:45 ()


ความเห็น (0)