อนุทิน 70712 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

แบ่งปันจากหนังสือโปรด

     "ความพ่ายแพ้" ไม่น่ากลัวเท่ากับ "การยอมแพ้"      ใจที่ยอมแพ้จะบั่นทอนกำลังใจของเรามากที่สุด

จากหนังสือ "ความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่" โดย "หนุ่มเมืองจันท์"

เขียน 16 Oct 2010 @ 09:27 ()


ความเห็น (0)