อนุทิน 70710 - ครูเก๋

ครูเก๋
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมเด็จปู่สอนว่า "อย่าหนักใจเรื่องงาน เพราะงานทางโลกเป็นไตรลักษณ์ ไม่มีใครทำเสร็จสมบูรณ์ได้ งานทางโลกที่ทุกคนจักต้องทำอยู่แล้ว คือ ภาระที่ต้องเลี้ยงดูขันธ์ 5 หรือร่างกายนั้นทุกข์หนักอยู่แล้ว...  ให้พิจารณาเข้าหากฎของธรรมดา เพราะไม่มีงานไหนที่จักไม่มีอุปสรรค ไม่มีปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของโลก"

เขียน 16 Oct 2010 @ 01:29 ()


ความเห็น (0)