อนุทิน 70704 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ฉันได้คำตอบที่ชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนศาสนาของชาวพุทธบางคน
    หลังจากที่มีโอกาสสัมผัสการรวมกลุ่ม  และกิจกรรมบางอย่างของเพื่อนต่างศาสนา
    เพราะศาสนิกชนของเขามีบางอย่างที่พุทธศาสนิกชนไม่มีนี่เอง
  • ถ้าตราบใดที่ยังเข้าไม่ถึงแก่นธรรมคงยากนักที่จะมั่นคงเข้าถึงแก่นใจได้
    บางทีปริมาณก็ไม่สำคัญเท่าคุณภาพเสมอไป  ฉันเชื่อเ่ช่นนั้น
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)