อนุทิน 70695 - มะปรางเปรี้ยว

@70688 ขนาดควรเป็นภาพสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 256X256 pixel ค่ะ

เขียน 15 Oct 2010 @ 12:51 ()


ความเห็น (0)