อนุทิน 70679 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

ของฝากจาก E - Mail

        เปิดกล่อง"จดหมายอิเล็กทรอนิกส์"ทุกครั้ง   ทำให้คิดถึง"จดหมายใส่ซอง" ที่นับวันจะเลือนหายไป  แต่ต้องยอมรับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประโยชน์กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากมายเหลือคณานับ...วันนี้เพื่อนส่งธรรมะหลวงพ่อชาให้ จึงเอามาฝาก...   

       ยุ่งยาก กับ เยือกเย็น  ในยามที่เราพบกับความยุ่งยาก ต้องพึ่งพาความเยือกเย็น  ค่อย ๆ ย้อนลงไปแยกแยะสาเหตุแห่งปัญหา ที่ทำให้เราเร่าร้อน  เราจะเอาชนะความยุ่งยากของชีวิตได้ ด้วยการเอาชนะความวิตกกังวล ที่เกิดขึ้นในใจของเราเสียก่อน  จงมองดูความวิตกกังวลของตนเอง มองดูว่ามันทำให้เราเอาชนะปัญหาของเรา  หรือมันทำให้เราหมดพลัง และพ่ายแพ้  ปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ความทุกข์ยากที่เราคิดว่ามันแสนสาหัส สำหรับเราในวันนี้ ในวันข้างหน้าเราอาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อย.. 

เขียน 15 Oct 2010 @ 05:28 ()


ความเห็น (0)