อนุทิน 70658 - นาย เอกราช แก้วเขียว

ครึ่งวันเช้าหมดไปกับการหารือภาระงานของทีมงานทุกคนภายในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางของมหาวิทยาลัย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มี KPI ระดับของหน่วยงานที่ต้องให้สำเร็จ และในระดับย่อยลงไป บุคลากรทุกคนก็มีข้อตกลงการทำงาน ระดับบุคคล ที่ต้องสอดรับกับ KPI ของหน่วยงาน วันนี้ฯ ทุกคนได้นำเสนอข้อตกลงในการทำงานในที่ประชุม และร่วมให้ความเห็นข้อตกลงในการทำงานของคนอื่นไปพร้อม ๆ กัน เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ แบบไม่รู้ตัวเลย นับว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเลยครับ

เขียน 14 Oct 2010 @ 15:42 ()


ความเห็น (0)