อนุทิน 70627 - รีไซเคิลแมน

วันนี้ได้อะไรมา?

  • ลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ให้กับหน่วยงานที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์
  • เขียนหน้าเพจระบบสืบค้นครุภัณฑ์สำนักงาน บนเครื่อง Server จำลอง
  • ทำปฏิทิน และแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ ออนไลน์ ให้กับหน่วยงาน
  • รับส่งเอกสาร และถ่ายเอกสาร
  • จัดทำรายงานผลระบบทะเบียนครุภัณฑ์
เขียน 13 Oct 2010 @ 23:13 () แก้ไข 15 Oct 2010 @ 07:33, ()


ความเห็น (0)