อนุทิน 70618 - เทียนน้อย

วันนี้ไปแอบดูหนุ่มน้อยใหญ่ในหมู่บ้าน...ซ้อมแข่งเรือยาว...ประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว...สายน้ำที่กระเพื่อมขึ้นลงพร้อมกันตามแรงสะท้อนของเรือพาย...ความพร้อมเพรียงสามัคคี..คือหัวใจสำคัญ..ของกาพายเรือเข้าสู่เส้นชัย...

เขียน 13 Oct 2010 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)