อนุทิน 70596 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

  ติดต่อ

แบ่งปันจากหนังสือโปรด

      "ลืมไปว่าเราเริ่มต้นจาก ๐  แม้ก้าวไม่ถึง ๑๐ ที่เป็นเป้าหมาย   แต่ที่เดินมาก็ประมาณ ๕ แล้ว ไม่ถึง ๑๐ แต่ไม่ใข่ ๐   ทำไมไม่เอา ๕ มาเป็นกำลังใจ"

วาทะของ "หนุ่มเมืองจันท์" จากหนังสือความสุข ณ จุดที่ยืนอยู่

  เขียน:  

ความเห็น (0)