อนุทิน 70576 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 •  อานิสงส์ของการแผ่เมตตามี ๑๑ ประการ คือ
  ๑. หลับเป็นสุข
  ๒. ตื่นเป็นสุข
  ๓. ไม่ฝันร้าย
  ๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
  ๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
  ๖. เทวดาย่อมรักษา
  ๗. ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ไม่ล่วงเกิน
  ๘. จิตได้สมาธิเร็ว
  ๙.  สีหน้าผ่องใส
  ๑๐. ไม่หลงตาย
  ๑๑. เมื่อยังไม่บรรลุ ธรรม ย่อมเข้าถึงพรหมโลกชั้นสูง

  ที่มา http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=17038
เขียน 12 Oct 2010 @ 13:43 ()


ความเห็น (0)