อนุทิน 70560 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๑๕-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีโครงการค่ายต้นกล้าของพุทธะ ณ สำนักสงฆ์พระพุทธบาท จ.ตรัง เป็นความร่วมมือของเยาวชนในภาคใต้(ร.ร.สภาราชินี จ.ตรัง ,ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ,ร.ร.วรนารีเฉลิม จ.สงขลาและร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานีร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย) มีเยาวชนเข้าร่วม ๘๐ คน

เขียน 12 Oct 2010 @ 01:31 ()


ความเห็น (0)