อนุทิน 70559 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๑๔-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ อบรมครู เรื่อง รู้จักเศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนด์ สปารีสอร์ท จังหวัดกระบี่ สำหรับครูผู้สอนสายสังคมระดับมัธยมศึกาาในเขตภาคใต้ทั้งหมด ๑๑ จังหวัด ๓๐๐ คน จัดโดยศูนย์ออสเตรเลียศึกษา ความร่วมมือแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เขียน 12 Oct 2010 @ 01:26 ()


ความเห็น (0)