อนุทิน 70553 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

นั่งเขียนบทคัดย่อเพื่อร่วมนำเสนอบทความในงานวิชาการประจำปีของคณะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ผมเขียนบทความ "รูปแบบการสนับสนุนให้นักปฏิบัติเป็นนักวิจัย กรณีศึกษานอกระบบการศึกษา" ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยชิ้นใหญ่ "การสังเคราะห์การพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัย"  งานชิ้นนี้ (บทความ-งานวิจัย) น่าจะเป็นคำตอบหนึ่งสำหรับหน่วยงานองค์กรที่วางแผนการพัฒนานักวิจัย โดยเฉพาะวงการ"ครู" 

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ปฏิรูปสังคมไทย ความคาดหวัง กับความเป็นจริง” วันที่ ๑๗ ธค.๕๓ รายละเอียดที่ http://www.sh.mahidol.ac.th/academic2553/ 

เขียน 11 Oct 2010 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)