อนุทิน 7054 - ภูสุภา

โลกใหม่ของการเรียนรู้ เพื่ออยู่ให้ได้แบบติดดิน กับธรรมชาติ และ แรงกายของตัวเราเอง
*********************************************


เพสลาด มัดเอี้ยวคอไก่ กำลังแรง ดินโศก ตุ้มราก ชะงัก เป็น-ตาย ....

จอบ พลั่ว มีด สายยาง ระบบน้ำหยด

ดินปุ๋ย โปตัสเซียม ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน ปุ๋ยอินทรีย์ อนินทรียวัตถุ สารเติมเต็ม

รอง ฝัง/ไม่ฝังกระถาง ขุดหลุมลึก-ตื้น .....

ตอนกิ่ง ตอนราก  ลอกเยื่อหุ้ม ขูดเยื่อ พอก ควั่น ปากฉลาม

ตัดเสียบต่อยอด ปักชำ เพาะเมล็ด ไหล หน่อ

หมาตะกุย ค้ำจุน ค้ำยัน กระโจม บังเงา....


เขียน 22 May 2008 @ 13:23 ()


ความเห็น (0)