อนุทิน 70538 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๑๗๘ |

วิ่งไปวิ่งมาระหว่าง สนว. กับ คณะฯ

ทำให้ทราบปัญหาใหม่ของนักศึกษาในวิชาชีพมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด

เช่น วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มาตรฐานที่ 8

นักศึกษาที่เรียนจบครู แล้วต้องการได้ใบรับรองวิชาชีพครูด้วย จะต้องเรียนวิชาลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่า C

แต่ที่มหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบนี้ในคู่มือนักศึกษา ทำให้เกิดความสับสนและไม่ตรงกันกับองค์กรวิชาชีพ

หนทางการแก้ไขเบื้องต้น ต้องแจ้งให้อาจารย์ประวิชามาตรฐานฯ ทราบถึงเงื่อนไขนี้

หากนักศึกษาได้เกรดต่ำกว่า C เช่น D ต้องเรียนใหม่อีกรอบ

เขียน 11 Oct 2010 @ 16:38 ()


ความเห็น (0)