อนุทิน #70497

ความคิดเห็นที่ตรงข้าม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคคล ว่าวที่ลอยสูงขึ้นได้เพราะลมต้าน

เขียน:

ความเห็น (0)