อนุทิน 70497 - ประชุม โพธิกุล

ความคิดเห็นที่ตรงข้าม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคคล ว่าวที่ลอยสูงขึ้นได้เพราะลมต้าน

เขียน 10 Oct 2010 @ 12:32 ()


ความเห็น (0)