อนุทิน 70477 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

มุมมองความคิด

1. A และ B เริ่มสตาร์ทจุดเดียวกัน

  - A ทำ  B ทำได้แต่ไม่ทำ

  - A ได้  B ไม่ได้

  - A มีความสุข B เริ่มอิจฉา

  - A ถูกกระทำ B สะใจที่ได้ทำ

คำถามที่ 1 ทำไมถึงจะทำให้ B หันมาทำ?

คำถามที่ 2 A ควรทำอย่างไร ในขณะที่ B สะใจที่ได้ทำ?

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)