อนุทิน 70477 - รีไซเคิลแมน

มุมมองความคิด

1. A และ B เริ่มสตาร์ทจุดเดียวกัน

  - A ทำ  B ทำได้แต่ไม่ทำ

  - A ได้  B ไม่ได้

  - A มีความสุข B เริ่มอิจฉา

  - A ถูกกระทำ B สะใจที่ได้ทำ

คำถามที่ 1 ทำไมถึงจะทำให้ B หันมาทำ?

คำถามที่ 2 A ควรทำอย่างไร ในขณะที่ B สะใจที่ได้ทำ?

เขียน 09 Oct 2010 @ 21:47 () แก้ไข 13 Oct 2010 @ 00:42, ()


ความเห็น (0)