อนุทิน 70456 - เสี่ยวิทย์

8 ต.ค.53  มีโอกาสไปวัด ทำบุญวันสาร์ทเดือน 10

ทำให้ได้รู้ ความหมาย ความสำคัญ  ของประเพณีนี้

ยิ่งขึ้น ได้พบหน้าพี่น้องญาตผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ ได้

ฟังพระเทศน์ และทำบุญ ทำให้จิตใจเป็นสุข..จัง

เขียน 09 Oct 2010 @ 13:19 ()


ความเห็น (0)