อนุทิน 70455 - abubasil

  ติดต่อ

เรียนปริญญาโท จบไปหนึ่งภาคเรียน มีทั้งหมด 4 วิชา คือ

1. หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 2.นโยบายและการวางแผน 3.หลักการวิจัยทางการศึกษา 4.วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

ทุกวิชาส่งงานครบ และสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวลงทะเบียนเสียตังอีกรอบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)