อนุทิน 70455 - abubasil

abubasil

เรียนปริญญาโท จบไปหนึ่งภาคเรียน มีทั้งหมด 4 วิชา คือ

1. หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 2.นโยบายและการวางแผน 3.หลักการวิจัยทางการศึกษา 4.วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

ทุกวิชาส่งงานครบ และสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวลงทะเบียนเสียตังอีกรอบ

เขียน 09 Oct 2010 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)