อนุทิน #70455

เรียนปริญญาโท จบไปหนึ่งภาคเรียน มีทั้งหมด 4 วิชา คือ

1. หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา 2.นโยบายและการวางแผน 3.หลักการวิจัยทางการศึกษา 4.วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย

ทุกวิชาส่งงานครบ และสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวลงทะเบียนเสียตังอีกรอบ

เขียน:

ความเห็น (0)