อนุทิน 70453 - เตวิชโช

  ติดต่อ

คิดตามเท่าที่เห็น

ศาสนจักรไร้พลังที่จะนำพาสังคมไทยออกจากทุนนิยมวิถี

ซ้ำมิหนำยังพอใจยินดีกับการใช้ทุนนิยมวิถี

วิถีธรรมส่วนใหญ่หนักไปทางศาสนวัตถุ

ศาสนพิธี ส่วนศาสนธรรมก็ค่อนไปทางมโนมยอัตตา

หลงรูปที่สำเร็จด้วยจิตตน หลงนิมิต หลงสวรรค์

หลงนิพพานเป็นรูปเป็นเมืองเป็นอัตตา

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)