อนุทิน 70449 - โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

  ติดต่อ

ขอเชิญร่วมงานประจำปีครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เวลา๑๗.๐๐น.-๒๓.๓๐น.กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

สนใจร่วมออกร้านติดต่ออ.สุรชัย (ฮาริส) มังเดชะ โทร.๐๘๑-๒๗๙๗๗๙๓

  เขียน:  

ความเห็น (0)