อนุทิน 70420 - รีไซเคิลแมน

เพื่อนข้าพเจ้าตั้งคำถามกับข้าพเจ้าว่า "หากต้องอยู่ในกลุ่มคนฉลาดที่ไม่ยอมทำอะไรให้หน่วยงานหรือองค์กร เช่นนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาเพื่อพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กร แต่กลับเอาความรู้เพื่อทำประโยชน์ให้ตนเอง จะทำอย่างไร ?"

ข้าพเจ้าบอกคำเดียวว่า "ข้าพเจ้ายอมเป็นคนโง่ และพอใจที่จะทำเพื่อหน่วยงานหรือองค์กร มากกว่าเป็นคนฉลาดที่เอาประโยชน์ให้ตนเอง"

เพื่อนข้าพเจ้าบอกว่า "ข้าพเจ้าโง่ที่ไม่ยอมเป็นคนฉลาด ไม่เปลี่ยนแปลง"

ข้าพเจ้ายอมเป็นคนโง่ดีกว่าคนฉลาด  

เขียน 08 Oct 2010 @ 09:46 () แก้ไข 08 Oct 2010 @ 09:47, ()


ความเห็น (0)