อนุทิน #70419

ข้าพเจ้ายอมเป็นคนโง่

  • ยอมเป็นคนโง่ที่ทำงาน เพื่อได้ความรู้ ดีกว่า นั่งประจบสอพลอ รอตำแหน่ง
  • ยอมเป็นคนโง่ที่ไม่แข่งขันกับใคร แต่แข่งขันกับตัวเอง คือทำงานของตนให้ได้ดี
  • ยอมเป็นคนโง่ที่พูดจริง ทำจริง ดีกว่า คนฉลาดที่ฉกฉวยผลประโยชน์จากคนอื่น
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)