อนุทิน 70419 - รีไซเคิลแมน

ข้าพเจ้ายอมเป็นคนโง่

  • ยอมเป็นคนโง่ที่ทำงาน เพื่อได้ความรู้ ดีกว่า นั่งประจบสอพลอ รอตำแหน่ง
  • ยอมเป็นคนโง่ที่ไม่แข่งขันกับใคร แต่แข่งขันกับตัวเอง คือทำงานของตนให้ได้ดี
  • ยอมเป็นคนโง่ที่พูดจริง ทำจริง ดีกว่า คนฉลาดที่ฉกฉวยผลประโยชน์จากคนอื่น
เขียน 08 Oct 2010 @ 07:39 () แก้ไข 08 Oct 2010 @ 07:39, ()


ความเห็น (0)