อนุทิน 70411 - นางสาว ทองพูล บัวศรี

  ติดต่อ

ช่วง วันที่ 11-17 ตุลาคม 2553 เดินทางศึกษาดูงาน ที่มูลนิธพุทธฉือจี้  ประเทศไต้หวัน

โดยมีผู้ร่วมเดินทาง จำนวน 32 คนด้วยกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)