อนุทิน #70405

คุณรุ่งฤดี พูลยาหน่าย สตูล และคุณศจี ตะพานหิน  กรุณาส่งที่อยู่ให้หน้าบันทึกจำหน่ายเสื้อด้วยนะคะ  เพราะพัสดุถูกส่งคืนค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)