อนุทิน 70401 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓  เดินทางไปประชุมโครงการ dxc  ที่หาดใหญ่
  • ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมลการ์เดน พล่าซ่า มีข้าราชการจาก สอจ.ปัตตานี,นราธิวาส และยะลา มาร่วมด้วย
  • ตอนบ่ายเดินทางกลับ กทม.

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)