อนุทิน 70384 - เทียนน้อย

วันนี้มีภารกิจเข้าชุมชนเต่างิ้ว...แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ

ในเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม...

 

เขียน 07 Oct 2010 @ 07:17 ()


ความเห็น (0)