อนุทิน 70382 - นาวาเอก วสันต์ จันทวงค์

แบ่งปันจากหนังสือโปรด

     ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมหนังสือธรรมะที่ได้รับแจกจากงานศพ ส่วนใหญ่อ่านจนจบทุกเล่ม (โดยเฉพาะถ้าได้รับแจกระหว่างรอพิธี) และเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี  วันนี้ขอยกธรรมะของท่านปัญญานันทภิกขุมาแบ่งปันครับ...

"วันนี้เธอได้ "ของดี" ไปแล้ว และใจของเธอก็ถูกผูกไปด้วยความดีแล้ว ความดีจะอยู่กับคนที่รักดี จงรักษาความดีตามวิธีนี้คือ  ๑.ทำดีด้วยตนเองเสมอ  ๒.ชวนคนอื่นให้ทำดีด้วย  ๓.ช่วยเหลือคนที่ทำดี "

จากหนังสือ"ของฝากจากสองศรีพระศาสนา" หน้า ๑๕ 

เขียน 07 Oct 2010 @ 05:17 ()


ความเห็น (0)