อนุทิน 70374 - บุษยมาศ

วันนี้ช่วงเช้าสอบสัมภาษณ์อาจารย์ ประมาณ 8 ราย ในแต่ละคณะ...ที่มาขอรับทุนการศึกษาปริญญาเอก จากบุคคลภายนอก...สำหรับช่วงบ่าย จัดทำคำสั่งและบัญชีรายละเอียดการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ...กะว่าเสร็จ แต่ไม่เสร็จ ขอต่อวันพรุ่งนี้ค่ะ...

เขียน 06 Oct 2010 @ 22:07 ()


ความเห็น (0)