อนุทิน 70372 - ณัฐพัชร์

ขอกระชับพื้นที่ปลอดภัย

ถึงแม้จะรู้ว่าการอยู่ในที่คุ้นเคย กับบุคคลที่คุ้นชิน กับงานที่คุ้นมืออย่างต่อเนื่อง ยาวนานมากเกินไป จนอาจไม่ช่วยส่งผลให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เท่าไหร่นักในเชิงปฏิบัติ แต่ก็ยังเลือกที่จะขอกระชับพื้นที่ปลอดภัย (Comfort Zone) ให้กับตัวเองในห้วงเวลานี้ ..

เขียน 06 Oct 2010 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)