อนุทิน 70362 - รีไซเคิลแมน

การณ์ล่วงหน้ายังไม่เกิด เหตุล่วงยังไม่มี....

อนาคตล่วงหน้า ยากที่ใครจะหยั่งรู้ได้...

ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ

เขียน 06 Oct 2010 @ 13:58 ()


ความเห็น (0)