อนุทิน 70356 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • เทศกาลกินเจเวียนมาถึงแ้ล้ว   คนที่รับเจ้าต้องกินเจล้างท้องก่อนสองวัน
    ตั้งแต่วันที่  ๕ ต.ค.  ส่วนคนทั่วไปเริ่มกินในวันที่  ๘ - ๑๖  ตุลาคม 
    รวม ๙ วัน ๙ คืน
  • ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในกุศลจิตที่คิดล้างท้องและลดการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น
    "เมตตาธรรมค้ำจุนโลก"
  • แล้วพวกที่ปนปลอมเนื้อสัตว์เพื่อทำอาหารเจจำหน่ายควรลงนรกขุมใดดีหนอ ?
เขียน 06 Oct 2010 @ 09:58 () แก้ไข 06 Oct 2010 @ 20:52, ()


ความเห็น (0)