อนุทิน 70347 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คน๕จำพวกนี้ย่อมหลับน้อย"

ตื่น มากในราตรี ๕จำพวกเป็นไฉน? คือ

สตรีผู้ มุ่งคิดถึงบุรุษ ๑

บุรุษ ผู้มุ่งคิดถึงสตรี ๑

โจร ผู้มุ่งคิดลักทรัพย์ ๑

พระ ราชาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ๑

ภิกษุผู้มุ่งคิดถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน์ ๑

(สังโยชน์=กิเลส เครื่องร้อยรัดคนไว้กับวัฏฏสงสาร )

คน ๕จำพวกนี้แล ย่อมหลับน้อยตื่นมากในราตรี"

(พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ข้อ ๑๓๗ )

เขียน 05 Oct 2010 @ 16:51 ()


ความเห็น (0)