อนุทิน 70342 - cha-aim

cha-aim
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลัง ต.ค. 53 ที่มีการปรับโครงสร้าง วพร. เป็น นขต.พร. ในชื่อใหม่ว่า วพร.ศวก.พร. มีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งใหม่ทั้ง ผอ., ผช., หน.แผนกปกครอง ทำให้เห็นว่ายิ่งโตขึ้นยิ่งต้องแย่งชิงมากขึ้น มีการเมืองมากขึ้น จนทำให้คิดว่า "นี่เราเป็นคนใน พร. เหมือนกัน? เป็นคนใน ทร.เหมือนกัน? เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกัน? และเป็นคนไทยเหมือนกัน? ทำไมตัวตนของเราถึงสำคัญกว่าสิ่งใดๆ 

แต่คิดในอีกมุมหนึ่ง ถ้าเราเป็นเขา เราจะเป็นอย่างเขาหรือไม่? หรือว่าบางทีสถานการณ์ บริบทนั้นๆ มันทำให้เขาต้องเลือกทางเดินแบบนั้นจริงๆ ก็ได้

เขียน 05 Oct 2010 @ 15:06 () แก้ไข 06 Oct 2010 @ 09:24, ()


ความเห็น (0)