อนุทิน #70332

  ติดต่อ

พระอารยาตารามหาโพธิสัตว์ :

พระอารยาตารามหาโพธิสัตว์มีความศักดิ์สิทธิในฐานะที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์แห่งความกรุณาในร่างสตรี มีหัวใจสามดวง ประกอบด้วย

  • ความงดงามอ่อนโยนดั่ง หัวใจผู้หญิง
  • ความเกื้อกูรกรุณาและให้อภัยอย่างไม่มีสิ้นสุดดั่งหัวใจแม่
  • และเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับสรรพสัตว์ในโลกอย่างไม่เลือกปฏิบัติดั่ง หัวใจพระโพธิสัตว์

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)