อนุทิน 70318 - บุษยมาศ

วันที่ 2-4 ตุลาคม 2553 จัดทำข้อมูลการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ + ลูกจ้างประจำ แบ่งให้น้องอัมรินทร์ดำเนินการในส่วนของพนักงานราชการ + พนักงานมหาวิทยาลัย...สำหรับในช่วงบ่ายของวันที่ 4 ตุลาคม 2553 อธิการบดีและคณะกรรมการ ฯ ร่วมกันพิจารณาความดีความชอบในภาพรวม...เสร็จเรียบร้อยเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น.และเตรียมดำเนินการออกคำสั่งการเลื่อนขั้น ฯ ต่อไป...

เขียน 04 Oct 2010 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)