อนุทิน 70311 - เสี่ยวิทย์

ประชุมศูนย์บริการ ต.ย่านยาว

และประชุมสำนักงานประจำเดือน

ได้สาระดี  ... การประชุมก็ดีอย่าง

ได้ข้อสรุป อะไรๆ ที่จะได้ไปทำต่อ 

เช่น 22 ต.ค 53 กำหนดแผนไปดูงานที่โ่รงปุ๋ยที่ได้รับ

งบจาก วว.  กำลังติดต่อ เคียนซา  เมือง หรือ วิภาวดี

คงได้ไปซักหนึ่งที่

**************

จากการประชุมสำนักงาน

ทำให้เห็นว่าการนำเสนอผลการจัดการความรู้

ได้ประโยชน์กว่าที่คิด เช่น ของ สำนักงานเกษตร

อำเภอเกาะสมุย สามารถ ขยายผลเกิดโครงการ

ปลูกมะพร้าว 1 ล้านกล้า สุดยอด..ไปเลย

เขียน 04 Oct 2010 @ 18:28 () แก้ไข 04 Oct 2010 @ 18:33, ()


ความเห็น (0)